Stödboende – en ny placeringsform för barn och unga

I propositionen föreslås en ny placeringsform i socialtjänstlagen för barn och unga i åldern 16-20 år. Socialtjänsten ska sörja för att barn och unga som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna kan tas emot i stödboende. För att placera barn i stödboende ska krävas särskilda skäl.
Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2016

Rättsdokument, Proposition från Socialdepartementet, Regeringen