Stödboende-en ny placeringsform för barn och unga

I lagrådsremissen föreslås en ny placeringsform i socialtjänstlagen för barn och unga i åldern 16–20 år – stödboende.

Rättsdokument, Lagrådsremiss från Socialdepartementet, Regeringen