Stor potential för digital lönehantering

I en nyligen publicerad studie framkommer det att Sverige ligger långt efter andra europeiska länder när det gäller att utnyttja molntjänster för lönehantering, med endast 2,3 procent av företagen som fullt ut lagt ut denna process.

– En balans mellan automatisering och personliga relationer med våra kunder, anställda och arbetsgivare skapar en smidig lönehantering, säger Magnus Engman, Sverigechef för SD Worx, som genomfört undersökningen.

Magnus Engman.

Det finns en stor potential för effektivisering och digitalisering inom området, enligt vad som framkommer i studien. Trots utmaningar med prestanda och effektivitet, visar undersökningen att svenska företag är väl positionerade för att dra nytta av teknologiska innovationer för att förbättra sin lönehantering.

Detta framgår av den helt färska undersökningen Navigator Series Payroll, utförd av SD Worx, europeisk leverantör av HR-tjänster. Undersökningen omfattar 5 118 företag och organisationer i 18 europeiska länder. 300 av de deltagande är från Sverige.

Egna applikationer

Cirka en tredjedel, 32,3 procent, av de europeiska företagen, 29,6 procent av de svenska, använder egenutvecklade applikationer för lönehantering. I synnerhet mindre företag kan basera sina egna applikationer på enkla mjukvaror som Excel. 27,2 procent av de svenska företagen använder molntjänster (SaaS). 32,5 procent använder applikationer från externa leverantörer som inte är molntjänster. 10,7 procent lägger ut hela lönehanteringen, inklusive användning av applikationerna, till externa leverantörer.

Till skillnad från Europa i allmänhet föredrar svenska företag som lägger ut lönehanteringen att göra det till leverantörer som är specialiserade på lönehantering. För Europa i allmänhet är leverantörer som arbetar med redovisning och andra generella finansiella tjänster det mest populära valet. De generella redovisnings- och finansföretagen är allra mest populära bland de minsta företagen. Bland de allra största företagen är leverantörer som är specialiserade på lönehantering det vanligaste valet för att lägga ut hanteringen.

77 procent nöjda

Glädjande är att andelen företag i Europa som är missnöjda med sin lönehantering minskar. I årets undersökning anger bara 6,3 procent att de är missnöjda. 71,1 procent är nöjda. För Sverige är andelen missnöjda också 6,3 procent och andelen nöjda hela 77,2 procent.

Men det finns åtskilliga utmaningar med lönehantering. De svenska företagen nämner prestanda och effektivitet (43,9 procent), korrekthet (40,6 procent), möjligheter att kontrollera lönekostnader (44,8 procent) och att hålla sig à jour med regelefterlevnad och lagstiftning (27,6 procent). Företag med mixade lösningar (som blandat egen och utlagd lönehantering) upplever större utmaningar än de som sköter allt själva och de som outsourcar allt (dessa upplever minst utmaningar).

Kan bli bättre

Trots allt är 86,1 procent av de svenska företagen nöjda med punktligheten för löneutbetalningar, 79,8 procent med korrekthet, och 75,1 procent med säkerhet för lönedata. Det finns alltså utrymme för förbättringar, vilka blir möjliga med den ökande digitaliseringen. Ett exempel är lönehantering i realtid, vilket ger snabbare hantering och gör att ändringar får genomslag direkt. Att allt fler företag integrerar system och processer för lönehantering med andra system, som HR och bokföring, ökar effektiviteten.

Magnus Engman, Sverigechef för SD Worx, framhåller att innovation och digitalisering effektiviserar lönehanteringen:

– Lagstiftningen på både nationell och europeisk nivå blir alltmer komplex och förändras snabbare, ibland till och med retroaktivt. Vi stödjer våra kunder, både lokalt och internationellt, genom att informera, erbjuda utbildningar, hantera processer och vara tillgängliga för personlig kontakt. En balans mellan automatisering och personliga relationer med våra kunder, anställda och arbetsgivare skapar en smidig lönehantering.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes under februari 2024, med totalt 5 118 deltagande företag och organisationer, med sammanlagt 18 000 anställda, från 18 europeiska länder (bland annat Sverige). De vägda resultaten garanterar en tillförlitlig representation av förhållandena i varje land.

Om SD Worx
SD Worx är en leverantör av HR-tjänster som bistår företag med HR och lönehantering. Företaget genomför regelbundet undersökningar för att kunna veta vad som är viktigt för kunder, anställda och arbetsgivare. Den senaste undersökningen, Navigator Series, kan hjälpa organisationer att navigera genom utmaningar förknippade med HR och lönehantering.

Om artikeln
Text och bild har ställts till förfogande för publicering i OFFENTLIGA AFFÄRER och redigerats av oss.