Stor satsning för att fler ska ta del av kultur

Kommunernas kultursatsningar ska bli mer tillgängliga och mer relevanta för invånarna. Det är syftet med projektet Mer för fler som nu drar igång.