Stora redovisningsdagen håller statens redovisningsekonomer á jour

Stora redovisningsdagen står inskrivet i inte mindre än 400 redovisningsekonomers kalendrar varje år. Under dagen presenterar Ekonomistyrningsverket nya regler, aktuella uppdrag och utredningar samt berättar om uppdateringar i Hermes. Dessutom bjuder vi in Finansdepartementet och Riksrevisionen för att få deras perspektiv på redovisningen.