Stora skillnader mellan myndigheter i användningen av e-handelsystemen

ESV:s undersökning visar att det finns stora skillnader i vilken utsträckning myndigheterna använder sina e-handelssystem. ESV mäter användandet i antal elektroniska order som myndigheten har godkänts innan de skickas till varu- eller tjänsteleverantören. Några myndigheter redovisar ett relativt högt antal e-ordrar per 100 årsarbetskrafter, den myndighet som hade högst antal e-ordrar hade 248,4…