Stora underskott i år och nästa år

Underskottet i de offentliga finanserna väntas i år uppgå till 89 miljarder kronor eller motsvarande 2,4 procent av BNP. Det är ungefär lika stort som det ESV räknade med i april.