Stora utmaningar i techbransch

Trots techbranschens framgångar och enorma bidrag till svensk ekonomi finns stora utmaningar. En är den långsiktiga kompetensförsörjningen inom tech.

Det framhåller sex företrädare för TechSverige, Sveriges största bransch- och arbetsgivarorganisation för it-, telekom- och techföretag på debattplats i Göteborgs Posten (GP).

Sofia Gerstenfeld vd, Visma Enterprise,
en av undertecknarna.

Nyligen lade organisationen fram en rapport som visar att techbranschens omsättning 2022 landade på över 1 000 miljarder kronor. Bidraget till BNP uppgick till närmare 350 miljarder kronor – vilket överstiger det samlade BNP-bidraget från traditionell basindustri. ”Det innebär skatteintäkter på över 150 miljarder kronor – mer än statens utgifter för försvar och rättsväsende tillsammans.”, skriver tech-företrädarna på debattplats i GP.

Lars Kry, vd Nexer Group, en av undertecknarna.

Imponerande tillväxt

De pekar på att det i Västra Götalandsregionen syns en imponerande tillväxt bland techföretagen. Den uppgår enligt debattörerna till 272 procent, mellan åren 2000 och 2021, vilket gör att regionen sticker ut i den nationella statistiken. 

”Framgångarna är ingen överraskning givet regionens innovativa ekosystem, med bland annat Chalmers i spetsen för forskning och utveckling, en stark bilindustri och life science-sektor i digital transformation och innovationshubbar”, menar skribenterna. Men trots denna positiva utveckling står Sverige inför utmaningar, påpekar de sex. En avgörande fråga är den långsiktiga kompetensförsörjningen inom tech.

En annan oroande trend är den ökande globala konkurrensen. Sveriges position som en ledande nation inom tech kan inte tas för given. Länder som Danmark, Finland, Nederländerna och Österrike har under de senaste åren upplevt en tillväxt inom tech som är dubbelt så snabb som Sveriges.

TechSverige efterlyser nu en rad åtgärder för att råda bot på de problem som de pekar på:

  • En tydlig och framtidsorienterad techpolitik. 
  • Att villkoren för start-up, scale-up och hela techbranschen förbättras.
  • Stöd till företag och offentlig sektor i att nyttja potentialen i ny teknologi som 5G, molntjänster och AI.
  • Att kompetensförsörjningen säkras. 

Undertecknare av GP-artikeln var följande personer:

Bjarte Bugge, styrelseledamot, Usify AB
Charlotte Eriksson vd, Softronic
Sofia Gerstenfeld vd, Visma Enterprise
Carl-Johan Hamilton grundare och vice vd, Ants AB
Lars Kry vd, Nexer Group
Jenny Lindqvist senior vice president och chef för marknadsområde Europa och Latinamerika, Ericsson.

Läs hela debattartikeln här.