Stora vattenmängder enorm utmaning

Fastighetsägare står inför många utmaningar för att skydda sina fastigheter från skador. Och för att förebygga dessa är det viktigt att alla inblandade, som kommun, VA- huvudmän och fastighetsägare samarbetar.

Det menar Jelena Larsson Arkitekt SAR på Arkval arkitekter. Hon anser att arkitekterna behöver bli bättre på att bidra till hur det som byggs kan anpassas till ett nytt klimatsammanhang.

Jelena Larsson.

När det blir för mycket vatten som de senaste årens skyfall med dess oväntade vattenmängder, så skapas det många problem i vårt samhälle, konstaterar debattören i Fastighetstidningen.

Hon skriver: ”Det har inte undgått någon att den regniga, fuktiga och samtidigt varma sommaren har tillfört en del problem på många platser i landet. Inte minst på grund av det omfattande ovädret Hans, som härjade i Sverige i augusti.”

Debattören slår ett slag för våtmarker och kärr. Ett större, äldre orört kärr kan ha hundratals olika djurarter. Men även de mindre dammar, skapade av människor, stödjer ett brett spektrum av groddjur, fåglar, insekter, amfibier och växter som trivs i dessa våta områden, konsterar skribenten.

Våtmarker fungerar som naturliga reningsverk genom att binda och filtrera olika föroreningar, påpekar hon. Eftersom våtmarker lagrar stora mängder kol och fungerar de även som kolreservoarer, hjälper de till att minska koldioxidhalten i atmosfären och därmed påverkar de utjämningen av klimatförändringarna.

VA-ledningar

Jelena Larsson pekar på att VA-ledningarna äldre och underdimensionerade på många håll i Sverige.  Det är svårt att ställa om på kort tid, därför måste vi skapa fler klimatanpassade alternativa åtgärder och samordna dessa mellan kommunens- och övriga fastigheter, menar hon.

I debattartikeln förklarar hon att det finns många inarbetade metoder att buffra upp vatten, bland annat med anlagda dammar, leda bort överskott av vatten till uppsamlingar och lagra regnvatten både på och under jorden. ”Som husarkitekt ser jag det som en helhet av en fullt normal fungerande modern livsmiljö”, skriver Jelena Larsson.

Hon menar även att arkitekterna måste också ta ett större ansvar i varje påbörjat utvecklingsprojekt, bli mer initiativtagande med både information och bra idéer. Allt för att visa möjligheter och fördelar för fastighetsägare, försäkringsbolag och nyttjare.

Efter sommaren kommer många beslutsfattare, utvecklare och konsulter att fatta viktiga beslut inför ställda miljömål, påminner Jelena Larsson och fortsätter: ”Ta gärna med i beräkningen både gamla kärr och nya dammar för klimatreglering och även jobbiga mygg i biologisk mångfald.”

Läs hela inlägget här.

Foto förstasidan: Kristianstads kommun / Länsförsäkringar.