Stora vinster för öppna myndigheter

Offentlighetsprincipen är den svenska demokratins flaggskepp. Men hur står sig egentligen öppenheten i dessa dagar, när en stor del av myndigheternas arbete präglas av integritetsskydd, IT-säkerhet och en omfattande sekretess?

Dessutom förtvivlar många offentliganställda över de allt snabbare informationsflödena. Miljontals nya allmänna handlingar skapas dagligen genom olika e-tjänster, sociala medier, automatiska loggsystem, e-postkonton och mobila enheter.

– Många medarbetare upplever en fruktansvärd informationsstress. En sjuksköterska kan behöva växla mellan femton olika IT-system under samma arbetspass men förväntas ändå ha full koll på vartenda mejl, och varje notering som förs in i systemen. Informationsvolymerna växer exponentiellt, och samtidigt ställs högre krav på full kontroll.

Det säger journalisten Johan Eriksson, som beskriver myndigheternas informationsparadox i den nya boken ”Öppna Myndigheten”, som ges ut av SKL Kommentus.

– Jag har försökt att ta ett helhetsgrepp på myndigheternas informationshantering, berättar Johan. Det finns ju redan ett antal olika böcker som handlar om bland annat diarieföring, arkivfrågor, sekretess, personuppgifter, e-tjänster och IT-säkerhet. För mig hänger alla dessa frågor tätt ihop. Det går helt enkelt inte att lösa dem isolerat!

”Öppna Myndigheten” innehåller därför ett brett spektrum av praktiska råd och konkreta checklistor som kan vara till nytta för alla som jobbar med information, IT och ärendehantering i offentlig sektor. Boken handlar bland annat om öppen data, e-tjänster, sociala medier, dokumenthantering, molntjänster, kravställning på IT-system, metadata och processorienterade ledningssystem. Alla dessa frågor tolkas mot gällande rätt: Hur ska offentlighetsprincipen och strävan efter öppenhet kunna förenas med allt strängare krav på sekretess och integritetsskydd i det snabbfotade e-samhället?

– För att lyckas måste myndigheternas IT-system redan från början vara anpassade för att klara balansgången mellan öppenhet och säkerhet, konstaterar Johan. Boken beskriver därför utförligt den djungel av krav som utvecklare och upphandlare bör tänka på när nya IT-system ska tas in i verksamheten.

Boken handlar dock inte bara om regelverk, krav och ”måsten”, utan tar också upp de potentiella vinster som aktiva myndigheter faktiskt kan hämta hem.

– Myndigheter som satsar på att skapa god ordning och öppenhet i sina IT-system kan se fram emot stora vinster på flera fronter, hävdar Johan. Det handlar förstås om krass ekonomi, men även om demokratisk insyn, nöjdare kunder och inte minst: en bättre arbetsmiljö för alla medarbetare.

Öppna myndigheten riktar sig till beslutsfattare, IT-utvecklare, handläggare, registratorer, arkivarier, kommunikatörer, och jurister – ja, alla som är intresserade av en rationell och rättssäker informationshantering i offentlig sektor.