Större överskott i år

Ekonomistyrningsverket (ESV) har uppdaterat prognosen från november. Ändrad redovisning av rabatten på EU-avgiften leder till större överskott i de offentliga finanserna 2016 och större underskott 2017. Högre skatteintäkter alla år stärker finanserna.