Största förvaltningsreformen i modern tid


Svenskt Näringsliv vill kapa anslagen till Arbetsförmedlingen med 15-20 miljarder kronor. Det framkom på ett seminarium där Arbetsförmedlingens framtida roll diskuterades."Det är den största förvaltningsreformen i modern tid", sa Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv.