Storstadskommuner sämst på offentlig upphandling

En ny granskning, som baseras på 1 225 offentliga upphandlingar av städtjänster genomförda under 2009-2011, visar att 96 % av upphandlingarna fokuserar helt på lägsta pris. Flertalet av de undersökta kommunerna har endast i begränsad omfattning tagit hänsyn till viktiga parametrar såsom hygien, kvalitet och arbetsmiljö. Storstadskommunerna är sämst i klassen.