Stort engagemang för bredbandsutbyggnaden i Sverige

Bredbandsforum har i dag, under ledning av bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan, genomfört sitt andra styrgruppsmöte för året.
Pressmeddelande Från Näringsdepartementet, Mehmet Kaplan