Stort förtroende för staten ställer höga krav

Det är dags för den fjärde och sista träffen på utvecklingsprogrammet för strategisk verksamhetsutveckling som Arbetsgivarverket och Ekonomistyrningsverket arrangerat tillsammans. Tolv myndighetsledningar har ägnat tid åt att komma längre i sina respektive förändringsarbeten. Alla är överens: Man blir aldrig färdig, det är nödvändigt att ständigt utvecklas, förbättras och förändras.