Stort grattis Emine Karakitapoglu!

Fores gratulerar sin medarbetare Emine Karakitapoglu som till tilldelats ”Turkiska Advokatsamfundets och Celenk Foundations Rättspris” för sin uppsats Public participation in EIA process of small hydro power plants (HES) in Turkey (SLU, 2015). Uppsatsen diskuterar allmänhetens deltagande i, och miljökonsekvensbeskrivning av, småskalig vattenkraft. Stort grattis Emine Karakitapoglu!