Stort intresse för att utveckla skolans digitalisering

I augusti 2014 lanserade SKL utifrån en regeringsöverenskommelse verktyget LIKA, it-tempen för skolan. Drygt ett halvår senare har över hälften av landets kommuner använt sig av verktyget.