Stort intresse för kommande Hållbarhetsdagar

Hur blir våra affärer mer hållbara? – en viktig fråga som bygger på en god planering där uppföljningsarbetet ofta är det mest underskattade momentet. För hur bra än kraven på hållbarhet är i förfrågningsunderlag och ramavtal kommer graden av hållbarhet slutligen att avgöras i hur väl leverantörer och beställare följer upp de krav som ställts. Det är också temat för våra fyra SKL Kommentus-dagar i vår.

– Intresset är över förväntan. Vi har redan över 100 anmälningar och det finns fortfarande platser kvar, säger Peter Nohrstedt, hållbarhetsansvarig vid SKL Kommentus.

Gemensam förståelse är viktigt

Till SKL Kommentus-dagarna inbjuds föreläsare från ett 20-tal olika intressenter. Alla för att berätta om hur man ser på hållbarhetskrav och hur dessa ska kunna följas upp.

Det handlar om redovisningar av det man finner vid olika typer av hållbarhetsrevisioner, nyttan som leverantör med att få bli kontrollerad, lokala projekt där uppföljning pågår och sist men inte minst viktigt, politikernas syn på vad som behöver prioriteras för att upphandlingsverktyget bättre ska användas i arbetet för ett mer hållbart samhälle.

Avslutning i Almedalen

En uppsummering av de frågor som diskuterats under SKL Kommentus-dagarna blir det under vårt första Almedalsseminarium. Vi håller det tillsammans med Offentliga Affärer måndagen den 4 juli klockan 14.00. I nästa nyhetsbrev kommer vi att berätta mer om vårt deltagande under Almedalsveckan. Men reservera redan nu tiden för ditt deltagande vid vårt Hållbarhetsseminarium.

SKL Kommentus-dagarna med temat Hållbarhet genomförs i Trollhättan, Sollentuna, Luleå och Visby.