Stort kommunalt ansvar för anläggningar

Kommunerna tar ett stort ansvar för tillgången till anläggningar för kultur, idrott och fritid, både vad gäller ägande och drift. Det visar en enkätundersökning som SKL genomfört bland Sveriges kommuner.