Strandhäll kommenterar pensionsutvecklingen

Idag har Pensionsmyndigheten meddelat att inkomstpensionen och tilläggspensionen kommer att höjas med 4,2 % år 2016. Garantipensionen som är kopplad till prisbasbeloppet kommer att sänkas med 0,4%, eller ungefär 30 kronor.
Pressmeddelande Från Socialdepartementet, Annika Strandhäll