Strandhäll negligerar företagens oro för medfinansieringen


Under en debatt i Riksdagen hävdade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll att förslaget om medfinansiering är kostnadsneutralt för arbetsgivarna. Men Svenskt Näringslivs egna beräkningar visar att företagets kostnader snabbt skjuter i höjden när en person blir långtidssjukskriven.