Strandhäll om sjukskatten: Företagens kritik är ensidig


Regeringen har inga planer på att dra tillbaka sitt förslag om hälsoväxling, berättar socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i en intervju med Svenskt Näringsliv. Hon tycker att företagens kritik mot sjukskatten är ensidig. "Jag måste ta småföretagarnas oro på allvar. Men regeringen måste jämföra problem med problem. Vi måste våga agera", säger hon.