Strandskyddet måste ses över

2009 och 2010 års lättnader i strandskyddet har inte fått avsedd effekt. Reglerna behöver ses över. Det skriver Strandskyddsdelegationen i ett slutbetänkande i dag.