Strandskyddsdelegationen överlämnar betänkande till Mehmet Kaplan

Idag överlämnade Strandsskyddsdelegationen sitt slutbetänkande ”Strandskyddet i praktiken” (SOU 2015:108) till bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan. Delegationen har haft i uppdrag att fungera som en arena för samverkan, erfarenhetsutbyte och dialog kring tillämpningen av strandskyddsreglerna. Det utåtriktade arbetet som utredningen genomfört är också dess huvudsakliga produkt.