Stråth: "Fackens krav ett uttryck för historielöshet"


Löneutvecklingen i Sverige har varit god, men i framgången ryms problem. Ett sådant är historielöshet. Det menar Claes Stråth, tidigare generaldirektör för Medlingsinstitutet.