Studenter går miste om försäkringsersättning

Cirka 250 000 studenter och doktorander omfattas av det statliga försäkringsskyddet, men få känner till att de är försäkrade. För att öka kännedomen om studentförsäkringen går Kammarkollegiet ut med en informationskampanj hösten 2013.
Informationskampanjen omfattar en webbplats, www.gratisstudentförsäkring.se, annonsering vid Stockholms universitets tunnelbanestation och information i sociala medier. Kampanjen lanseras i samband med terminsstarten hösten 2013.
– Vår förhoppning med kampanjen är att nå ut med informationen i ett format som passar studenterna, säger Erland Törngren, chef