Studera.nu lever inte upp till kraven


Det är oacceptabelt att studenter i Sverige inte kan välja utbildning utifrån relevanta fakta. Regeringen behöver snarast ge UKÄ i uppdrag att ta fram jämförbar information.