Styrkebesked från svenska arbetsmiljöarbetet


Idag gick Prevent ut med resultatet från sin arbetsmiljöindikator för 2016 där man frågar chefer och skyddsombud i ca 2 100 företag i olika branscher hur de tycker att arbetsmiljöarbetet fungerar. 71 procent av de tillfrågade tycker att de har ett väl fungerande arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen och skillnaden mellan chefer och skyddsombuds uppfattning i frågan är bara någon enstaka procentenhet.