Styrning som kan ge missriktat fokus

För mycket mål- och resultatstyrning riskerar att ta tid och kraft i onödan från de offentliga verksamheterna, menar forskaren Bengt Jacobsson som gästade Utvecklingsprogrammet för strategisk verksamhetsutveckling den 22 maj.