Supermiljövalåret?

Hur skulle partiernas valaffischer se ut om de verkligen satsade på klimatet.