Svag prognos för ekonomin i kommuner och landsting

Kommuner och landstings egna prognoser för 2015 visar betydligt sämre resultat än 2014. Försämringen är mer än 11 miljarder trots en positiv engångspost på 5 miljarder.