Svag välståndsökning trots begynnande högkonjunktur


Konjunkturen rör sig uppåt och det finns goda möjligheter till ökat välstånd i Sverige. Men det kräver en politik som främjar de svagas ställning på arbetsmarknaden och på så sätt pressar tillbaka arbetslösheten.