”Svaghetstecken att LO inte samlat sig om etableringsanställningarna”


LO går vidare med etableringsanställningarna. Men redan nu har flera LO-förbund valt att ställa sig utanför överenskommelsen. Det är ett svaghetstecken att LO-förbunden inte är överens, menar vice vd Peter Jeppsson.