Svårt få kontakt med skolan tycker företagare


Åtta av tio företagare vill ta emot praoelever, visar en färsk studie från Svenskt Näringsliv. Två av tre har också gjort det under senaste året. Men det skulle kunna vara fler, för många företag får inga praoelever på grund av skolans ointresse, uppger företagen i undersökningen.