Sven-Erik Bucht deltar i högnivåmötet EAT Stockholm Food Forum

På måndag den 13 juni medverkar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i den årliga internationella högnivåkonferensen EAT Stockholm Food Forum. Sven-Erik Bucht kommer under konferensen att bland annat ha ett möte med EU-kommissionären Vytenis Andriukaitis. Landsbygdsministern kommer även att delta i en paneldiskussion om samarbeten över nationsgränser i frågan om antibiotikaresistens ur ett nordiskt perspektiv.