Svensk delegation deltar i G20 och B20 möten om grön finans i London 21-23 mars

G20 har, under Kinas ordförandeskap 2016, tillsatt en ny arbetsgrupp för gröna finanser för att lyfta det finansiella systemets roll för hållbar utveckling. Sveriges policy- och marknadsutveckling inom grön finansiering betraktas som mycket intressant och relevant. En svensk delegation, bestående av tjänstemän från Regeringskansliet och ledande svenska marknadsaktörer, deltar i G20-arbetsgruppens arbetsmöte och policyforum 21-23 mars.