Svensk design i fokus för export och turism

Inom ramen för regeringens exportstrategi har regeringen beslutat att under fyra års tid satsa 28 miljoner kronor på en kommunikationsplattform för svensk design. Arbetet kommer att ledas av Visit Sweden i samarbete med branschorganisationerna Svensk Form, Association of Swedish Fashion Brands, Sveriges Arkitekter och Trä- och Möbelföretagen. Även Svenska Institutet och Business Sweden kommer att medverka i arbetet.