Svensk maritim innovation på export

Regeringen beslutade idag att ge Business Sweden i uppdrag att kartlägga det svenska utbudet av varor och tjänster inom den maritima sektorn samt identifiera internationella marknader där svensk export kan ökas.