Svensk narkotikapolitik – en narkotikapolitik baserad på mänskliga rättigheter och jämlik hälsa

Denna broschyr innehåller fakta samt frågor och svar om svensk narkotikapolitik. Dessutom finns en kort beskrivning av politiken på internationell nivå.