Svensk skola på rätt väg – lokal utveckling centralt

Resultaten från TIMSS och PISA visar att svensk skola är på rätt väg. Kommunerna tar sitt ansvar. Nu behövs reformfrid, fokus på fortbildning samt utvecklat samarbete nationellt och lokalt.