Svensk träindustri lyfts fram när Sven-Erik Bucht besöker Japan

Nästa vecka åker landsbygdsminister Sven-Erik Bucht till Japan för att delta i en serie främjandeaktiviteter under parollen ”The Treasures of the Forest” som arrangeras av den svenska ambassaden i Tokyo, tillsammans med Business Sweden och Tillväxtanalys. Under besöket i Japan kommer landsbygdsminister även att träffa Japans minister med ansvar för jordbruks-, skogs- och fiskefrågor samt besöka svenska företag som är etablerade i Japan.