Svensk välfärd på export

Regeringen presenterar idag ett initiativ för ett stärkt fokus på socialförsäkringar i arbetet för att minska fattigdomen i världen. Initiativet innebär att Sverige ska sprida erfarenheter och expertis kring välfärdssystem och aktivt driva frågan om uppbyggnad av breda trygghetssystem inom internationella forum.
Pressmeddelande Från Socialdepartementet, Utrikesdepartementet, Annika Strandhäll, Isabella Lövin