Svenska livsmedelsdialogen ger viktiga inspel till livsmedelsstrategin

Under våren och försommaren 2015 har landsbygdsminister Sven-Erik Bucht rest runt i landet för att samla in synpunkter och inspel till den livsmedelsstrategi som regeringen tar fram. Resan som kallas den svenska livsmedelsdialogen har genomförts i nära samarbete med länsstyrelserna. Möten har hållits på sex orter, från Kristianstad i söder till Umeå i norr, och omkring 700 personer med koppling till livsmedelskedjan har deltagit.
Artikel på webbplatsen Från Näringsdepartementet, Sven-Erik Bucht