Svenska transportlösningar i Myanmar och Thailand

Just nu diskuteras kollektivtrafik och transportplanering i Myanmar (Burma) och Thailand. För att stärka bilden av svenska företags kompetens när det gäller moderna, säkra, energisnåla och hållbara transportlösningar besöker statssekreterare Ingela Bendrot båda länderna tillsammans med en företagsdelegation bestående av Volvo, Scania och Saab.

Läs artikel: Svenska transportlösningar i Myanmar och Thailand

Näringsdepartementet,
21 november 2013