Svenskarna ägnar nu lika mycket tid åt Internet som åt TV

I genomsnitt lägger Sveriges befolkning drygt 6 timmar på medier om dagen.