Svenskt Näringsliv och LO sätter ner foten


LO och Svenskt Näringsliv gör gemensam sak och rekommenderar parterna som ännu inte har tecknat avtal i avtalsrörelsen att följa märket. De träffade avtalen inom industrin och handeln på 2,2 procent i löneökningar bör ses som normerande. ”Vi måste ta ansvar för att konkurrenskraften kan bibehållas och stärkas”, säger Carola Lemne, vd på Svenskt Näringsliv.