”Svenskt Näringsliv välkomnar politisk lösning för vattenkraften”


Svenskt Näringsliv välkomnar att regeringen och delar av alliansen, inom ramen för den blocköverskridande energiöverenskommelsen från 2016, förhandlat fram en lösning för hur vattenkraften ska kunna utvecklas med hänsyn till en hållbar utveckling av vattenresurserna.