Svenskt Näringsliv vässar sitt internationella arbete

Svenskt Näringsliv lägger extra krut på globala frågor. Ett nytt sekretariat inrättas till stöd för den internationella verksamheten. Samtidigt tillsätts en särskild rådgivare för internationella frågor. Organisationsförändringen sjösätts 1 mars.