Svenskt Näringsliv vill prioritera nytt lärlingssystem


För att underlätta för nyanlända att få jobb vill Svenskt Näringsliv att det införs en modern lärlingsanställning. ”Regeringen bör snabbt gå vidare med ett förslag i den riktning vi föreslår. Vi kan inte förpassa hundratusentals människor till utanförskap”, säger Carola Lemne, vd.