Svenskt Näringslivs program i Almedalen


Svenskt Näringsliv kommer under årets politikervecka i Almedalen att lyfta ett antal frågor som är viktiga för Sveriges konkurrenskraft. Här är hela programmet.